Hver af os har en bedre eller dårligere kommando mod modersmålet, mange taler flere sprog, selv mange sprog, men hvilke sprog tales: talt, officielt, kunstnerisk? Og hvad er et litterært sprog?

Litterært sprog er normalt defineret somsupradialektisk delsystem af det nationale sprog, karakteriseret ved sådanne funktioner som stilistisk differentiering, polyfunktionalitet, kodifikation, normativitet, høj prestige blandt indfødte talere. At være ejendom for alle dem, der mestrer sine normer, har det litterære sprog både en talt og skrevet form. Litterært sprog bruges i fiktion, journalistik, videnskab, skrivning, daglig kommunikation, skolegang, i forretningsmæssige officielle dokumenter, andre manifestationer af kultur udtrykt i verbal form. Derfor er det nødvendigt at skelne mellem det litterære sprogs mundtlige og skriftlige specificitet.

Hvad er det litterære russiske sprog? Dette historisk udviklede sprogsystem, som anerkendes af vores samfund, har en streng kodifikation, selvom den bevarer mobilitet, dækker forskellige områder af det russisktalende samfunds aktivitetsområder. I forretningsforbindelser er dette en officiel forretningsstil; i den socio-politiske - journalistiske stil; inden for videnskab og uddannelse - videnskabelig stil. Identificer det litterære sprog med litteraturens kunstneriske sprog er umuligt, de er forskellige, omend på nogle måder ens.

Kommentarer 0