På russisk er der sådanne ord, det er ikke let at bestemme en del af talen. For eksempel ordet "mere" - hvilken del af talen? Vi vil forsøge at forstå dette problem.

Ordet "mere" er enten et adverb i komparativ grad eller et adjektiv i en komparativ grad. En komparativ grad kaldes en komparativ. Eksempler på "mere" komparative i sætninger:

  1. Den studerende har meget viden, og den studerende (mere) mere. (Her adverbet "meget", svar på spørgsmålet "hvor meget?", Har en komparativ grad - "mere." "Mere" er et ordsprog).
  2. I havet er bølgerne store og i havet (mere). (Her adjektivet "store", der besvarer spørgsmålet "hvad", også har en komparativ grad "mere" Mere her -. Adjektiv).

Nu ved du, hvad ordet "mere" er særegent som en del af tale. For korrekt at bestemme hvilken del af talen den er, skal man se på konteksten.

Kommentarer 0