En hel del er interesserede i hvilken deltale er ordet "hvorfor". "Hvorfor" - hvilken del af talen? Ordet "hvorfor" bruges oftest som et adverb, for eksempel kan du give følgende sætning: "Hvorfor er du vred på mig?". Anvendelse af skolekundskaber kan vi nemt bestemme, at i denne sætning "hvorfor" bruges som et ordsprog. Men når det kommer til andre eksempler på brug, specielt ofte i samtalesituation eller ved at citere det, kan "hvorfor" være det allierede ord: "Bussen var for sent, hvorfor jeg ikke nåede frem til foredrag til tiden." Oftere end ikke, "hvorfor" er en forhør dialekt. Et eksempel på dette kan være et spørgsmål, der begynder med "hvorfor".

Kommentarer 0