Ganske ofte for at gøre det nemmeredu skal hele tiden oversætte liter til tons. Det vil sige at overføre fra en måleenhed til en anden. Nu skal vi tale om, hvordan man oversætter liter i tons.

For at oversætte væskens massestof i tons (vægt af partikler), mens kende volumen i liter, du behøver kun at opdele dit eksisterende antal liter i 1000, og yderligere ganget med tætheden af ​​dit materiale, som du konvertere til et andet målesystem. Det ser sådan ud:

Du har 100 liter benzin, en tæthed, der er 0,76 gram per centimeter kubisk. Brug derefter denne formel til at beregne:

Mt (masse af stof, tons) = Vl (mængden af ​​dinstof, liter) / 1000 * (stofstæthed). Fra denne simple ligning kommer: Mt = 100/1000 * 0,76 = 0,13 tons benzin. Dette er ikke en vanskelig aritmetik, men takket være en sådan simpel formel vil du i høj grad forenkle dit arbejde og vil nemt udføre enhver regnskabsmæssig behandling af den væske, som du for eksempel styrer.

Kommentarer 0