Balancen af ​​privat og offentlig ejendomsikrer udviklingen af ​​landet på verdensplan. Men sommetider overgår staten gennem sine institutioner til tvungen ekspropriation af privat ejendom eller at tilbagebetale det.

Hvad er nationalisering landsdækkende?

Hvad er nationalisering: definition

Nationalisering sker enten på lovlig visgrunde, for eksempel i forbindelse med overførsel af en bank eller en virksomhed, der er blevet banket, garantisten for hvis solvens er staten. Enten tvunget på grund af politiske styrkers magt, hvis opgave er at overføre strategisk ejendom til staten.

Et eksempel på en sådan ejendom kan væreolie- og gasfelter, transportinfrastruktur og så videre. Så som følge af revolutionen og borgerkrigen i Rusland i 1917 gennemførte den nye regering en total nationalisering af privat ejendom fra små bedrifter til stålværker. Flere detaljer om detaljer og årsager til borgerkrigen finder du i artiklen Årsager til borgerkrigen.

I historien er der eksempler hvor statenforetaget kriminel retsforfølgning af selskabet og dets ejere, som følge heraf virksomheden blev statslig ejendom (Yukos, Rusland), eller når staten returnerede genstande genkendt som ulovligt privatiseret tidligere til lavere pris (Krivorozhstal, Ukraine).

Kommentarer 0